top of page

Bond acquisition s.r.o.

Preview (kopie).png

O NÁS

Společnost poskytuje odborné služby v sektoru obchodních aktivit, specializujeme se na správu a efektivní vymáhání pohledávek různých typů.

Co umíme

  • obchod s pohledávkami

  • správa pohledávek a inkasní služby

  • nákup jednotlivých pohledávek

  • pohledávky za úpadci v konkurzu a insolvenčními dlužníky

  • odkup pohledávek

  • vymáhání pohledávek

  • poradenská činnost 

  • investorské aktivity

bottom of page