top of page
533915_879cb8dc18784d8fb43ab0735f104693~mv2.png

Váš spolehlivý partner pro prodej a výkup nemovitosti i spoluvlastnických podílů

S námi nesháníte kupce a neřešíte zdlouhavý prodej

Snímek obrazovky 2023-01-22 v 18.27.44 (kopie).png

Financial Garant Property

Jsme profesionálové a celý proces je maximálně transparentní a diskrétní

NEMOVITOSTI, PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ, POZEMKY

Snímek obrazovky 2023-07-28 v 11_edited.jpg

Spoluvlastnické podíly vykupujeme za markantně nižší cenu, kterou stanovil soudní znalec ve znaleckém posudku.

Investované peníze se tak okamžitě zhodnotí.

Jak to funguje?

VYPLACENÍ

 • zbylý vlastníci vyplatí náš podíl a tím se stanou jedinými právoplatnými vlastníky dané nemovitosti

 • domoci se vyplacení soudní cestou

ODKUP CELÉHO PODÍLU

 

 •   jisté pozemky jsou na lukrativních místech a snažíme se vykoupit zbývající podíly a získat, tak jediné vlastnické právo

 •  ke každému takovému pozemku náleží zajímavý projekt

Snímek obrazovky 2023-01-22 v 19.06.41 (kopie).png

NEZASTAVÍME SE ANI PŘED:

 • věcná břemena,

 • nemovitosti zatížené insolvencí,

 • zástavním právem,

 • exekučními příkazy,

 • nemovitosti s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky či spoluvlastníky trvale žijícími mimo ČR,

 • nemovitosti zatížené zdlouhavými dědickými spory,

 • nemovitosti ve vlastnictví nesvéprávných či nezletilých osob (opatrovnický soud).

Odkaz na webové stránky

bottom of page