top of page
Vyhledat

VYMÁHANÁ POHLEDÁVKA PALÁCE BELLEVUE V PRAZE

„Jsme držiteli pohledávky vůči společnosti Francesco, tak se cítíme být poškození. J&T Banka je zde ve střetu zájmů a máme za to, že byl porušen zákon a dochází k úkonům, které poškozují věřitele. Společnosti J&T i EPH, kde konečný uživatel je Patrik Tkáč, mají střet zájmů. Proto se zákonnou cestou domáháme svých práv a máme za to, že v důsledku budou naše kroky ku prospěchu všech věřitelů“Comentarios


bottom of page