top of page
Vyhledat

Jak na spoluvlastnické podíly s Financial Garant?Prodej nemovitosti, kterou vlastní několik osob, častokrát provází různé problémy. Na vině mohou být odlišné představy o využití nemovitosti, různá finanční očekávání či běžné lidské spory. Jaká práva mají jednotliví vlastníci a jak rychle a bezbolestně nemovitost ve spoluvlastnictví prodat?


Skupina FGG investuje do moderní technologie Simplicity, spoluvlastnických podílu i pozemků a zajištěných pohledávek. Dnes přibližuje společnost Financial Garant Property, jejímž hlavním podnikáním jsou spoluvlastnické podíly a pozemky.Spoluvlastnický podíl


Spoluvlastnický podíl nemovitosti nejčastěji vzniká následkem dědického řízení nebo na základě darovací smlouvy. Nemovitost mohou spoluvlastnit i manželé, kteří se dohodli na rozdělení společného jmění manželů. Vždy to ale znamená jediné; nemovitost vlastní více lidí a všichni mají podle občanského zákoníku stejná práva k celé věci. Tato práva jsou omezena stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. „V praxi to tedy znamená, že není možné, aby jeden spoluvlastník druhému něco nakázal. Pokud nemovitost vlastní více lidí, k jejímu prodeji je zapotřebí souhlas všech vlastníků,“ říká Jakub Hubáček ze společnosti Financial Garant Property, která je součástí skupiny společností FG Group a která se specializuje na výkup podílů nemovitostí.

Problematické nakládání s nemovitostí


Problémy nejčastěji vznikají v situacích, kdy jeden vlastník chce nemovitost rekonstruovat, druhý na to však nemá finance. Mnohdy se liší také představy o užívání nemovitosti. Zatímco jeden vlastník by ji chtěl prodat, druhý ji chce sám využívat nebo například pronajmout. „Tyto rozpory nevznikají jen u lidí, kteří mezi sebou nemají žádné příbuzenské vztahy. Právě rodinné spoluvlastnictví bývá to nejproblematičtější,“ doplňuje Hubáček.


Vypořádání spoluvlastnictví


Za ideální způsob vypořádání spoluvlastnických podílů se považují společná dohoda o prodeji, odkup podílů od ostatních spoluvlastníků či naopak prodej ostatním spoluvlastníkům. Ne vždy jsou spoluvlastníci zajedno a v případě odkupu nebo prodeje podílů je zapotřebí, aby spoluvlastníci odkupující zbylé podíly měli dostatek finančních prostředků.
Nezřídka se tak ke slovu dostává čtvrtá varianta, a to prodej svého podílu třetí osobě. „Pokud se spoluvlastníci nedohodnou na odkupu nebo vyplacení části nemovitosti, pomáháme našim klientům tím, že jejich podíl vykoupíme a staneme se vlastníkem tohoto podílu. Prodej není nijak zdlouhavý a zbaví klienta veškerých starostí. Odkupujeme spoluvlastnický podíl i na nemovitostech zatížených právními vadami, jako jsou věcná břemena, exekuční příkazy, dlouhotrvající dědické spory nebo podíly ve vlastnictví nezletilých či nesvéprávných osob,“ vysvětluje Jakub Hubáček za Financial Garant Property.


Prodej podílu třetí osobě je pro spoluvlastníky nejjednodušší a zároveň nejrychlejší alternativou. Následný obchod s nemovitostí poté probíhá zcela v režii Financial Garant Property. „Pokud je nemovitost na zajímavém či lukrativním místě, snažíme se odkoupit zbývající podíly a stát se jediným vlastníkem. V opačném případě mohou zbylí vlastníci vyplatit náš podíl a nabízí se také vypořádání spoluvlastnického podílu soudní cestou, které je ale často zdlouhavé a do kterého se původním spoluvlastníkům nechce,“ uzavírá Jakub Hubáček.

Comments


bottom of page